Academic AssistanceAkademik çalışmalarınız için yardım hizmeti ve fiyatları yakında paylaşılacaktır. 

Sunulan Hizmetler:

-Akademik çeviri (İngilizce-Türkçe /Türkçe-İngilizce)

-İstatistiksel analiz

Academic assistance and prices for your scholar work will be available soon. 

Services: 

-Academic translation (English-Turkish / Turkish- English)

-Statistical analyses 

2019 GRAMMARWORM TAHA KAYA